Velkommen til Grundejerforeningen Heden

Her kan du nu følge med i alt, hvad der sker i foreningen, læse mødereferater, se billeder osv. Kig ind – vi vil fremover sørge for at holde siden opdateret.

Grundejerforeningen Hedens medlemmer

Grundejerforeningen Hedens medlemmer er parcellerne beliggende på 5 veje; Hedebakken, Hedeskrænten, Vesterheden, Hedetoften og en del af Hedevænget i den nord-østlige del af Viborg.

Houlkærcenteret

Houlkærcenteret, som tæller Fakta, kiosk, bager og bibliotek, ligger lige indenfor gåafstand. Inden man kommer så langt, har man allerede passeret Viborg Gymnasium, Medieskolen og Houlkær kirke. Øst for dette ligger Houlkærskolen og Houlkærhallen.

Bybussen

Bybussen kører på Fristruphøjvej, syd for området.

Lidt af hvert

Mange nyder at tænder op i brændeovnen, når det bliver koldt udenfor. Man nyder varmen i stuerne og hygger sig, men hvad med omgivelserne? Det er nemlig ikke lige meget, hvordan man tænder op. Vi har derfor fundet et link, som giver en beskrivelse at, hvordan man bruger sin brændeovn til glæde for alle. Klik nedenstående link. Rigtig god fornøjelse.

Vi er i alt 284 husstande

Vi er i alt 284 husstande plus børnehaven Kokholm, som er delvist medlem (kun medlem af vejfonden).

masser af grønne områder

Her er masser af grønne områder med bl.a. tre legepladser.

Veje

Hvad angår vejene i Grundejerforeningen Heden, skal grundejerforeningen selv sørge for reparation og vedligeholdelse, mens snerydning og glatførebekæmpelse påhviler medlemmerne. Som supplement til egen snerydning og grusning/saltning, har grundejerforeningen indgået aftale med en lokal entreprenør. I kan her, i store træk, se hvad aftalen går ud på og hvad der tilstræbes. Snerydning af vejene skal ske ved en snetykkelse på 5 cm, og derover, alle dage. Rydningen af vejene indeholder rydning og grusning/saltning, dog kan grusning/saltning godt udføres uafhængig af rydning. Fortov og stisystemet skal ryddes og gruses/saltes uanset snetykkelse. Vej, fortove og stier skal under normale omstændigheder være ryddet og gruset/saltet inden kl. 8.00 på hverdage og inden kl. 9.00 i weekender og helligdage.

Hjertestartere

Grundejerforeningen Heden har valgt at lade opsætte to hjertestartere i foreningen, som findes i carporten på adressen Hedebakken 71 og på gavlen af Hedeskrænten 84.

Seneste nyt