Ikke kategoriseret

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 i Houlkær Hallens...

Traditionen tro, og om vejrguderne vil, arrangerer Grundejerforeningen Heden Sankt Hans bål, den 23. juni, på det grønne areal ved støjvolden i...

På sidste års generalforsamling blev der foreslået etableret et udvalg, der kunne være bannerfører, med hensyn til de støjgener, der...

Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til, at aflyse vort traditionsrige Sankt Hans-arrangement i år. Dette med...