Ikke kategoriseret

Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til, at aflyse vort traditionsrige Sankt Hans-arrangement i år. Dette med...

Til orientering afholdes der ordinær generalforsamling tirsdag, den 17. marts 2020, kl. 19:00 i Houlkær Hallens selskabslokaler. I henhold til vedtægterne skal...

Hermed en advarsel. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at en ung fyr cykler rundt i området og øjensynligt tigger penge og/eller...

Traditionen tro, og om vejrguderne og brandmyndighederne vil, arrangerer Grundejerforeningen Heden Sankthansbål, den 23. juni, på det grønne areal ved støjvolden i...