Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 19.00

på Hedebakken 44

 

 1. Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling:
   1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 16 stk. 2.
    • Med virkning fra regnskabsåret 2006, indsættes 10% af årets kontingentindtægter i vejfonden.
   2. Nyt forslag:
    • Med virkning fra regnskabsåret 2024, indsættes 30% af årets kontingentindtægter i vejfonden.
  3. Eventuelt.

 

Vel mødt!

Viborg, d. 25. april 2023

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen