Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen.
  1. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Ingen forslag modtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Ole Hald (ønsker ikke genvalg), Peder Svenningsen (villig til genvalg) og Jens Rørbæk Sørensen (villig til genvalg).
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole Hansen og Jørn B. Larsen
 8. Valg af revisorer.
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 11. februar 2017.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen