Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling i

Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen
  1. Det reviderede regnskab ligger på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentet fra kr. 900,- til kr. 1.200,- årligt.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 16 stk. 2
   1. Med virkning fra regnskabsåret 2006, indsættes 10% af årets kontingentindtægter i vejfonden.
  2. Nyt forslag:
   1. Med virkning fra regnskabsåret 2024, indsættes 30% af årets kontingentindtægter i vejfonden
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Allan Toft (villig til genvalg ) og Peder Svenningsen (villig til genvalg) og Jens Rørbæk Sørensen (ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af 2 suppleanter
  1. Som første suppleant foreslår bestyrelsen: Ole S. Hansen.
 8. Valg af revisorer.
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 19. februar 2023.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen