Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 8. juni 2021 – HUSK CORONAPAS

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 8. juni 2021 – HUSK CORONAPAS

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 17
   • §17 Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller børsnoterede obligationer.
  • Nyt forslag
   • §17 Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller i børsnoterede værdipapirer, hvor aktieandelen ikke må overstige 45%, og placeringen skal ske via investeringsforeninger, for at optimere spredningen på både virksomheder og lande.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Peder Svenningsen (villig til genvalg ), Allan Toft (villig til genvalg) og Jens Rørbæk Sørensen (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole S. Hansen.
 8. Valg af revisorer.
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

 

Vel mødt!

Viborg, den 2. maj 2021.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen