Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling i

Grundejerforeningen Heden

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen.
  1. Det reviderede regnskab ligger på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Fartdæmpende foranstaltning på Hedebakken.
   1. Bestyrelsen har haft kontakt til ekstern ekspert med henblik på mulige løsningsforslag. Disse fremlægges på generalforsamlingen, med henblik på beslutning.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Ole Pedersen (villig til genvalg ) og Jens Severinsen (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole S. Hansen og Lene Plouman.
 8. Valg af revisorer.
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

 

Vel mødt!

Viborg, den 14. februar 2022.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen