Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 15. marts 2022

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 15. marts 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag, den 15. marts, 2022, kl. 19:00

Dagsorden følger senere.

Husk eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til foreningens formand senest 1. februar.

Viborg, den 16. januar 2022

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen