Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden udsættes

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden udsættes

I henhold til vedtægterne skal der, jf. §7 stk. 2, hvert år afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Som følge af situationen omkring COVID19, er dette ikke muligt, hvorfor vi ser os nødsaget til, at udsætte generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet ophæves eller deltagerantallet opjusteres.

Regnskabet for Grundejerforeningen Heden og Vejfonden er at finde på hjemmesiden.

Bestyrelsen Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen