Ordinær generalforsamling den 17. marts 2020

Ordinær generalforsamling den 17. marts 2020

Til orientering afholdes der ordinær generalforsamling

tirsdag, den 17. marts 2020, kl. 19:00 i Houlkær Hallens selskabslokaler.

I henhold til vedtægterne skal eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsættes skriftligt til foreningens formand senest 1. februar.

Indkaldelse med dagsorden vil være tilgængelig medio februar.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen i Grundejerforeninger Heden