Vel mødt til Sankt Hans Aften i Grundejerforeningen HEDEN

Vel mødt til Sankt Hans Aften i Grundejerforeningen HEDEN

Så er der igen tid til nogle hyggelige timer i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans aften og bål. Vi mødes søndag d. 23. juni 2024, på det grønne areal ved støjvolden i “bunden” af Hedeskrænten.

Der grilles pølser og bages snobrød fra kl. 19:30.

Kl. 20:00 tændes bålet.

Med håb om en god sommer og Sankt hans aften til alle.

Grundejerforeningen Heden