Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 20. oktober, 2020

 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00

på Hedebakken 42

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling ved kasserer Ole Pedersen:

 

    • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 15§ Stk. 1
      • § 15 stk. 1 Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingent størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restance gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Kontingentet skal betales senest den 1. juli.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 15§ Stk. 1

§ 15 stk. 1 Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingent størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restance gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Kontingentet skal betales senest den 1. juli.

  1. Nyt forslag

§ 15 Stk. 1 Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingent størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restance gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Kontingentet skal betales senest den 1. juli og dækker kalenderår.

 

  1. Eventuelt.

 

Vel mødt!

Viborg, den 20. september 2020.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen