Indkaldelse Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen HEDEN tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen HEDEN tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00

 

        OBS OBS Ny adresse-Afholdes i Aktivitetshuset Odshøjvej 2b. 8800 Viborg OBS OBS

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning V. formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab V. Gert Villadsen.
 1. Fastsættelse af kontingent.
 • Der indstilles til et uændret kontingent.
 1. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
 • Der er ikke kommet nogle forslag forud for denne generalforsamling.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
 • På valg til bestyrelsen er: Jens Severinsen (modtager genvalg), Lene Krogsgaard Ploumann (modtager genvalg)
 • På valg er 1 og 2 suppleant.
 • På valg til revisorer er: Bent Sander (modtager genvalg), Børge Knudsen (modtager genvalg)                        

7. Eventuelt.

  Vel Mødt!

 Viborg d. 27. februar 2024

Grundejerforeningen Heden
V/Jens Severinsen