Kom til Sankt Hans Bål

Kom til Sankt Hans Bål

Traditionen tro, og om vejrguderne vil, arrangerer Grundejerforeningen Heden Sankt Hans bål, den 23. juni, på det grønne areal ved støjvolden i “bunden” af Hedeskrænten.

Vi starter kl. 19:30, hvor der grilles pølser og bages snobrød.

Kl. 20:00 tændes bålet.

De bedste sommerhilsner

Grundejerforeningen Heden