Etablering af støjudvalg

Etablering af støjudvalg

På sidste års generalforsamling blev der foreslået etableret et udvalg, der kunne være bannerfører, med hensyn til de støjgener, der er opstået, som følge af øget trafik på såvel Houlkærvej som Nordre Ringvej.

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Heden bad interesserede at melde sig under fanerne, og det lykkedes at etablere et udvalg på 5 ildsjæle, ud over bestyrelsens repræsentanter.

 

Som følge af COVID19, har det desværre ikke været muligt, at afholde møde endnu. Vi bestræber os på at afholde et møde så hurtigt som muligt, men med de nuværende restriktioner og, en forestående ferietid at tage hensyn til, er det besluttet, at udsætte det til den 31. august, 2021.

 

Bestyrelsen Grundejerforeningen Heden