Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Heden den 5. august, 2021.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Heden den 5. august, 2021.

 

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Torsdag den 5. august 2021 kl. 19.00

på Hedevænget 14

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling ved kasserer Ole Pedersen:
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 17:
   • 17 Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller børsnoterede obligationer
  2. Nyt forslag:
   • 17 Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller i børsnoterede værdipapirer, hvor aktieandelen ikkemå overstige 45%, og placeringen skal ske via investeringsforeninger, for at optimere spredningen på både virksomheder og lande. Foreningens investeringsprofil må maksimalt være “Moderat” risiko i finansiel terminologi.
 3. Eventuelt.

 

Vel mødt!

 

Viborg, den 15. juni 2021

 

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen