Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00

på Hedebakken 44

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling v/kasserer Ole Pedersen.
    1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 17 i foreningens vedtægter, således det anførte beløbet justeres op fra kr. 25.000 til kr. 100.000, hvorefter ordlyden fremover vil være:
      • Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller børsnoterede obligationer.
  3. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 2. april 2018.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen