Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Ingen forslag indkommet
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Peder Svenningsen (villig til genvalg), Allan Toft (villig til genvalg) og Jens Rørbæk Sørensen (villig til genvalg).
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole S. Hansen og Jørn B. Larsen
 8. Valg af revisorer
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 25. februar 2019.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen