SANKTHANSBÅL

SANKTHANSBÅL

Traditionen tro arrangerer Grundejerforeningen Heden Sankthansbål, den 23. juni, på det grønne areal ved støjvolden i “bunden” af Hedeskrænten.

Vi starter kl. 19:30, hvor der grilles pølser og bages snobrød.

Kl. 20:00 tændes bålet.

De bedste sommerhilsner

Grundejerforeningen Heden