Trafikale støjgener i Grundejerforeningen Heden

Trafikale støjgener i Grundejerforeningen Heden

Trafikale støjgener i Grundejerforeningen –

vil du hjælpe dine naboer og dig selv?

På årets Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden talte vi om de støjgener, som medlemmer tæt på Houlkærvej/Randersvej oplever i det daglige, og deres ønsker om en bedre støjdæmpning. Bestyrelsen har allerede været i dialog, både med Vejdirektoratet og Kommunen, og begge instanser ser ikke udfordringen som et problem, de på nuværende tidspunkt skal forholde sig til.

Hvis bestyrelsen skal forfølge og udfordre denne sag, er der brug for flere hænder i fx et underudvalg til bestyrelsen, som kan stå for denne opgave.  At udfordre Kommunen og Direktoratet i sådan en sag er ikke let, og det vil kræve gode argumenter, drive og kampgejst at køre sagen i mål. Vi må forvente at skulle presse på, mere end en gang og over en længere periode.

 

Du kan bidrage med:

  • gode argumenter til sagen, det kan være støjundersøgelser, trafiktællinger, lovtekst, der kan hjælpe eller “bare” ideer til, hvordan en løsning evt. kan være.

 

  • sparring i udvalget og med bestyrelsen, formulering af breve, nærlæsning/tolkning af svar og meget mere.

 

Bestyrelsen bidrager med:

  • Udarbejder udkast til diverse skriv til forskellige instanser (drøftes naturligvis i gruppen, inden de sendes).

 

  • Varetager eventuelle møder med Kommunen/andre, alt efter hvad der aftales i gruppen

 

  • Udarbejder indstilling til generalforsamlingen, hvis det måtte ende i en økonomisk belastning, for Grundejerforeningen

 

Vores mål er:

  • At få Kommunen og /eller Vejdirektoratet til at bidrage både økonomisk og med deres ekspertise i finde en løsning til at minimere de trafikmæssige støjgener, som Grundejerforeningens medlemmer oplever i hverdagen.

Hvorfor har vi brug for din hjælp?

  • Der er mange medlemmer i Grundejerforeningen Heden, men kun nogle, som er generet af denne støj. De, som generes til dagligt og derved kender problemet på 1. hånd, er oftest dem, som har den største drive og kampgejst til at gå ind i sådan en sag. Når man kæmper for noget, som har betydning for en selv, er man ofte mere tilbøjelig til at holde fast og kæmpe videre, også hvis sagen skulle blive svær og trække i langdrag.

 

Hvordan kan du hjælpe?

  • Hvis du oplever de trafikale støjgenerne fra Houlkærvej/Randersvej som et problem, og ønsker at Bestyrelsen skal forfølge sagen, eller du bare gerne vil forsøge at være med til at løse problemet, så kontakt Bestyrelsen via kontaktformularen her på hjemmesiden senest den 16. oktober 2020.
    Så indkalder vi til et opstartsmøde hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Heden